Cines Callao no participa en les promocions ni el programa de fidelització d'OCINE